Imprimeix

CORONAVIRUS

Informació sobre mesures per coronavirus COVID-19.

 

20-11-2020: Pla d’obertura progressiva d’activitats

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/pla-obertura-progressiva-activitats/

20201120_infografia-mesures-alerta5-tram1


20201120_obertura-progressiva-activitats


Tota la informació actualitzada en:

 

Generalitat de Catalunya:

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

PIMEC:

https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Organització Mundial de la Salut (OMS):

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 


Cartells informatius al públic per a establiments d'Hostaleria

 
Cartell-Hosteleria-INFO01   Cartell-Hosteleria-INFO02

Cartell Informatiu per a la Ciutadania

cartell-ciutadania-coronavirus

Informació actualitzada en:

 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/

 

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm