Imprimeix

OBERTURA FESTIUS I PERIODES DE REBAIXES

Dies d'obertura en festius locals

D’acord amb la interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l’article 37.1.j) de la Llei 18/0217, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència.

Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d’obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d’una gran empresa (més de 249 persones empleades y un volum de negoci superior al cinquanta milions d’euros (-recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d’acord amb el que preveu l’article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària y de foment per a la competitivitat i és per això que els establiments comercials que es corresponguin amb aquesta definició, actualment, poden romandre oberts en diumenges i festius.

Per tant, podran romandre oberts al públic els festius locals del municipi, tots aquells establiments comercials que es corresponguin amb els descrits amb el paràgraf anterior, a més dels que ja gaudeixen de llibertat d’horaris comercials d’acord amb l’esmentada Llei 18/2017 (establiments dedicats essencialment a la venda de: pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i les botigues a l’abast).

Dies d'obertura en festius 2020 i 2021

Els dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys indicats a la següent taula estan regulats per diverses disposicions legals que es poden consultar aquí: Info Horaris Ajuntament Sant Andreu de la Barca.

Año 2020 Año 2021
5 i 12 de gener
5 de juliol
15 d'agost
12 d'octubre
29 de novembre
6, 13, 20 i 27 de desembre
3 i 10 de gener
4 de juliol
1 i 28 de novembre
5, 6, 8, 12 i 19 de desembre
Els dos festius locals són:
29 de novembre i 27 de desembre.
Els dos festius locals són: 
5 y 12 de desembre.

 

Períodes de rebaixes

Les rebaixes d'estiu començaven tradicionalment el dia 1 de juliol i acabaven el 31 d'agost, i les d'hivern 1 o 7 de gener fins a finals de març.
En 2012 les campanyes de rebaixes es van liberalitzar segons modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, per la qual:

1. Les vendes en rebaixes podran tenir lloc en els períodes estacionals de major interès comercial segons el criteri de cada comerciant.
2. La durada de cada període de rebaixes serà decidida lliurement per cada comerciant.